Lasek of Lasik, de verschillen (2024)

Lasek of Lasik, de verschillen (1)Welke laserbehandeling past het beste bij mij, Lasek of Lasik? Welke verschillen zijn er tijdens de behandeling en ná de operatie? En wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekeraar?

Welke laserbehandelingen zijn er?

Voor bijziendheid (myopie) bestaan er verschillende mogelijkheden om voortaan zonder bril door het leven te gaan. Wie bijziend is, heeft ongetwijfeld al eens aan een laserbehandeling gedacht.

Bij een geringe vermindering van het gezichtsvermogen komt de relatief ongecompliceerde behandeling van fotorefractieve keratectomy in aanmerking, waarbij de bovenste laag van het hoornvlies weer “goedgeslepen” wordt. Die bovenste laag moet dan echter enige tijd worden bedekt met een beschermende contactlens en uit voorzorg worden behandeld met oogdruppels die ontsteking tegen gaan, totdat de genezing is voltooid.

Deze methode kent echter een aantal nadelen:

  • Ze is niet geschikt bij ernstiger vormen van bijziendheid, omdat slechts een beperkte hoeveelheid van het hoornvlies mag worden weggelaserd.
  • Er bestaat een risico op latere ontsteking en wondpijn.
  • Bovendien kan het leiden tot het ontstaan van een storend litteken.

Ooglaseren waarbij Lasek of Lasik wordt toegepast, kent deze nadelen minder.

Lasik of Lasek: overeenkomst en verschillen

Naast de hiervoor beschreven laserbehandeling zijn er andere methoden ontwikkeld zoals Lasik en Lasek. Bij beide methoden wordt een deel van het hoornvlies weggeklapt en alleen de daaronder liggende diepere laag met de laser behandeld. Het opgeklapte deel wordt weer teruggelegd en geneest weer. Het risico van een infectie is lager dan bij de hierboven beschreven methode. Ook het risico van wondpijn en littekenvorming is veel lager door het snellere genezingsproces.

Lasik-behandeling

Bij een Lasik-behandeling wordt met de laser een sneetje in het hoornvlies gemaakt, net buiten de iris. Men snijdt helemaal rond, alleen een smalle weefselbrug blijft intact. Vervolgens wordt de bovenste laag van het hoornvlies, een flap ongeveer ter grootte van een 10-cent-stuk, opzij geklapt. Daaronder wordt met een computergestuurde laser geslepen totdat de refractiefout is gecorrigeerd. Daarna wordt de flap weer terug gevouwen. Die hecht zich onmiddellijk en groeit weer snel aan. De eerste tijd moet echter nog oogbescherming worden gedragen om te verhinderen dat de flap van zijn plaats schuift.

Lasek-behandeling

Bij een Lasek-behandeling wordt alleen de bovenste laag van het hoornvlies, het zogenaamde epitheel, opzij geschoven. Voor deze behandeling hoeft er niet gesneden te worden maar krijgt de patiënt alcoholhoudende oogdruppels toegediend die het epitheel iets zachter maken, zodat dit weggeschoven kan worden. Dan volgt de laserbehandeling waarna het epitheel weer wordt teruggeschoven.

Lasik of Lasek: verschillen na operatie

Het genezingsproces verloopt vrijwel identiek, maar als er zich complicaties voordoen (bijvoorbeeld een ontsteking), dan zijn die bij een Lasikbehandeling vaak ernstiger omdat de diepere laag van het hoornvlies behandeld is en een dieperliggende infectie minder beheersbaar is dan een oppervlakkige. Een eventuele nabehandeling met laser bij onbevredigend resultaat is ook gemakkelijker bij Lasek, omdat de flap (Lasik-methode) niet eenvoudig opnieuw kan worden weggeklapt zonder risico van littekenvorming.

Ooglaseren sluit bril of lenzen niet uit

Ongeacht welke methode je ook kiest, het is niet omkeerbaar. Als het oog ooit weer verandert en je opnieuw bijziend wordt, moet je ondanks de laserbehandeling toch weer een visueel hulpmiddel (bril, lenzen) gebruiken. En de kosten daarvan worden niet altijd gedekt door de ziektekostenverzekering. Neem daarom in ieder geval de tijd om je uitgebreid te laten adviseren. Helder moet zijn wat in jouw specifieke geval bereikt kan worden en of er ook andere mogelijkheden zijn zoals bijvoorbeeld speciale lenzen of een andere, betere brilkeuze.

Wordt een laserbehandeling door zorgverzekering vergoed?

In de verzekeringsbranche is een vergoeding of tegemoetkoming voor preventiekosten niet ongebruikelijk. Denk bijvoorbeeld aan een lagere premie bij brandverzekeringen, gratis cursus stoppen met roken bij zorgverzekeringen. Maar vreemd genoeg komt een laserbehandeling doorgaans niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

Als men bedenkt dat preventie bijdraagt aan het verkleinen van de schadekans zal een laserbehandeling de verzekeraar ongetwijfeld geld laten besparen. Brildragers declareren immers elk jaar voor honderden euro's aan “gezichtshulpmiddelen” en die kostenpost kan na een laserbehandeling vervallen.

© 2009 - 2024 Serkozy, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.

Gerelateerde artikelen

Lasek of Lasik, de verschillen (2)Ooglaseren, een verlossing van je brilBen je die bril nou toch echt zat en is lenzen voor jou ook geen optie. Ooglaseren kan een uitkomst brengen. Door middel…

Veilig ooglaseren - de meest veilige ooglaserbehandelingIs ooglaseren veilig of gevaarlijk? Een ooglaserbehandeling bestaat uit drie stappen: vooronderzoek, behandeling en nazo…

Lasek of Lasik, de verschillen (3)Ooglaseren, hoe gaat dat en wat is de veiligste behandeling?Ooglaseren bestaat sinds de jaren tachtig en de technieken zijn sindsdien alleen maar verbetert. Ogen laten laseren is e…

Wat te doen bij een blaasontsteking?Wat is een blaasontsteking? Een blaasontsteking is een ontstekingsreactie binnen in de blaas. Een blaasontsteking is mak…

Wat te doen bij een longontsteking?Wat is een longontsteking? Een longontsteking is een ontstekingsreactie binnen in een of beide longen. Een longontstekin…

Bronnen en referenties
Lasek of Lasik, de verschillen (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duane Harber

Last Updated:

Views: 6418

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.