Wat zijn de nadelen van laseren - VolZicht (2024)

Overweeg je je ogen te laten laseren, maar twijfel je of laseren wel zo veilig is? Ben je bang om deze stap te zetten? Mis je goede informatie over de bijwerkingen van laseren? Het is terecht dat je deze vragen stelt. Als je de laserbehandeleing eenmaal hebt laten uitvoeren, kun je niet meer terug. Daarom is het belangrijk jezelf goed te laten voorlichten, ook over de risico's. In dit artikel ga ik in op de nadelen van laseren.

Je kunt serieuze klachten overhouden aan een laserbehandeling. De weg terug naar gezonde ogen is lang en moeizaam en het wordt nooit meer helemaal zoals het was.

Het lijkt zo handig, een laseroperatie. Even onder het mes, om daarna voorgoed van je bril of lenzen af te zijn. Zo wordt het ook voorgespiegeld, alsof het een fluitje van een cent is. Maar ik krijg helaas heel vaak te maken met mensen die er veel spijt van hebben dat ze hun ogen hebben laten laseren. Je kunt er serieuze oogklachten aan overhouden en de weg terug naar gezonde ogen is dan lang en moeizaam. Het wordt nooit meer helemaal zoals het was vóór de behandeling, want er is weefsel onherstelbaar beschadigd.

Dubbel zien, droge ogen, sterretjes zien...

Ik hoor vaak dat mensen dubbel gaan zien na een laserbehandeling. Dat is ontzettend vervelend. Andere mensen kunnen het ene moment wel scherp zien en het andere moment wazig. Deze klachten ontstaan doordat er bij de operatie met behulp van een laserstraal een laag van het hoornvlies is verdampt. De bedoeling is dat hierdoor de breking van het licht verandert zodat je scherper gaat zien.

Wat zijn de nadelen van laseren - VolZicht (1)

Het nadeel is dat het hoornvlies na de operatie voorgoed dunner en zwakker is geworden. Hierdoor kan het licht gaan afbuigen in onvoorspelbare richtingen, waardoor beelden onscherp of dubbel worden. Hier is niet veel aan te doen. Het hoornvliesweefsel geneest na een laseroperatie niet meer en de weggelaserde hoornvliescellen groeien niet meer aan.

Twintig procent van de mensen houdt extreem droge ogen over aan een laserbehandeling. Deze mensen hebben continu het gevoel alsof er zand in hun ogen zit.

Twintig procent van de mensen houdt na een laseroperatie last vanerg droge ogen. Deze mensen hebben continu een branderig gevoel en gebruiken makkelijk vier tot vijf keer per dag kunstmatige tranen uit een flesje. Droge ogen worden veroorzaakt door de ooglidspreider die tijdens de laseroperatie wordt gebruikt. De ooglidspreider kan het bovenste ooglid zo irriteren, dat dit na de behandeling niet meer helemaal goed werkt. Het gevolg is dat je minder gaat knipperen, of dat je ogen zich niet meer compleet sluiten als je slaapt. In beide gevallen verdampt het traanvocht te snel, waardoor je ogen uitdrogen.

Peter: "Ik word er stikchagrijnig van."

Peter had zijn ogen laten laseren, maar kwam een paar maanden later bij mij terecht omdat hij erg veel last had van droge ogen. Dit is wat hij zei: "Mijn ogen voelen continu aan als schuurpapier. Het irriteert me dag en nacht, ik slaap er slecht door en ik word er stikchagrijnig van. Vóór de laserbehandeling zag ik misschien waziger, maar ik had nooit last van droge ogen. Nu ben ik bang dat het niet meer overgaat. Dat geeft me een heel moedeloos gevoel."

Wat zijn de nadelen van laseren - VolZicht (2)

Slecht zien in het donker, storende kringen om lampen zien of sterretjes, zijn veelvoorkomende klachten na laseren. Dat dit soort afwijkingen in het zicht mensen soms ernstig last kunnen bezorgen, las ik op de website van VSRN, een organisatie die zich bezighoudt met complicaties na oogchirurgie: "Ik kan u vertellen dat overstraling, stervorming, halo's en slecht zien in het donker geen onbelangrijke complicaties zijn. Zij veranderen je leven volledig! Nadat je er lange tijd onder geleden hebt, herken je jezelf niet meer terug.De paniek, angst en depressie waarin ik terechtgekomen ben, zijn verbijsterend. (...) Alles wat ik doe is nu moeilijk door mijn beschadigde gezichtsvermogen en positief denken kan daar geen verandering meer in brengen.”

Wil je goed gaan zien zonder je ogen te laten laseren?

Maar is er dan een alternatief voor laseren? Want je wilt van je bril af en dan lijkt laseren de enige weg. Dat is niet zo, er is nog een andere manier. Jouw ogen kunnen namelijk zelf herstellen, zodat ze gaan doen waarvoor ze gemaakt zijn: goeden moeiteloos zien. Ik weet hoe jouw ogen dat kunnen leren. En dan heb je geen brillen, lenzen, of operaties meer nodig.

Rita: "Ik had -6 en droeg mijn bril continu. Ik was bezig me te verdiepen in laseren, maar ben zo blij dat ik voor samenwerking met Karin heb gekozen. Inmiddels kan ik echt genieten van het rondlopen zonder bril"

Wat kun je dan wel doen om zonder bril of lenzen goed te zien?

Download mijn gratis e-book 7 tips om goed te gaan zien en leer ik je de stappen die je direct kunt gaan zetten. Om op een natuurlijke wijze goed te gaan zien met je eigen ogen.

Klik hier om het e-book te downloaden

Wie ben ik?

Mijn naam is Karin Hogenboom en jouw ogen zijn mijn passie. Al meer dan zeven jaar help ik mensen om goed te gaan zien met hun eigen ogen. Ik heb me gespecialiseerd in de gezondheid van de ogen en ik weet wat ze nodig hebben om hun vitaliteit terug te krijgen. Goede zorg, aandacht en tijd voor jouw ogen, dat is waar ik voor sta.

Hartelijke groeten,

Karin Hogenboom

Specialist in Gezonde Ogen

Wat zijn de nadelen van laseren - VolZicht (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated:

Views: 6410

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.